Aikštelių tvarka

Vidaus tvarkos taisyklės

Visi teniso aikštyno lankytojai ir jų svečiai turi laikytis gero elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su teniso aikštyno patalpose ir/ar teritorijoje esančiais asmenimis. Šių taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasi teniso aikštyno lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas žaisti tenisą ir tinkamai prižiūrėti teniso aikštyną.
Taisyklės ir jų pakeitimai/papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje www.kaunotenisas.eu, bei skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, papildymais/pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.

Būtina žinoti:

Teniso erdvės aikštelėse paslaugos teikiamos tik galimybių pasus turintiems klientams.  Norint patekti į Teniso erdvės  aikštyną, reikės pateikti  paslaugų teikėjo įgaliotiems asmenims  galiojantį galimybių pasą. Taip pat prašome su savimi  turėti ir  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

tenisas 3
tenisas 3

Žaidimo laikas

Teniso aikštelės dirba I - V 7.00 - 22.00, VI 8.00 - 20.00 VII 8.00 - 21.00. Žaidimo laikas teniso aikštynuose yra rezervuojamas iš anksto, su aikštyno paslaugų pardavimo skyriumi, suderintu laiku. Žaidėjai gali naudotis aikštele tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo derinti žaidimo laiką su paslaugų pardavimo skyriumi.

tenisas 3

Apranga

Visi žaidėjai teniso aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir tik tenisui skirtą avalynę. Dėvintiems netinkamą ar tepančią dangą avalynę – bauda 30 eurų.

Klientų elgesio normos

Visi teniso aikštyno lankytojai turi deramai elgtis teniso aikštyne bei bendrojo naudojimo patalpose/zonose. Draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitais būdais gadinti aikštynų inventorių, įrangą, ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams. Sugadinus teniso aikštelės dangą – bauda 150 eurų.

tenisas 3
tenisas 3

Žaidėjų etiketas

Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar rakete. Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas. Aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas. Po žaidimo atvirose teniso aikštelėse, žaidėjai turi tvarkingai išlyginti aikštelės grunto dangą su specialiu tinklu.

Maistas ir užkandžiai

Valgyti, gerti teniso klubo žaidėjai ir jų svečiai gali tik tam skirtose aikštelių vietose. Su savimi į teniso aikštelę lankytojai gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje. Draudžiama neštis ir vartoti alkoholinius gėrimus, valgyti.

tenisas 3

Atsakomybės paskirstymas

Teniso aikštelių lankytojai atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo kviestinių svečių padarytus paslaugų teikėjui ir / ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.
Teniso aikštelių lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą teniso žaidimui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
Aikštelės bei jų pagalbinės patalpos, įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, taip pat bendros erdvės, nėra pritaikytos paliktų ar kitų asmenų daiktų (pinigai, kreditinės / debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ar kita) saugojimui. Paslaugų teikėjas neatsako už narių, lankytojų, svečių ar kitų asmenų, esančių teniso aikštelėse, asmeninius daiktus ir bet kokiems daiktams dingus patirtos žalos neatlygina. Rastus paliktus daiktus paslaugų teikėjas prižiūri 3 dienas, kurių neatsiėmus yra perkeliami iš saugomos į bendrą radinių vietą. 
Nesilaikantiems nustatytos aikštelių tvarkos, įteikiami baudos kvitai, kurie turi būti nedelsiant apmokėti. Apie bet kokius šių taisyklių pažeidimus pranešama administracijai, kuri savo nuožiūra gali apriboti teisę naudotis paslaugomis ar kai kuriomis teniso aikštelių lankytojų privilegijomis. Bauda už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus 30 eurų.

Pirkinių krepšelis